MENGENAL NABI DAN RASUL

Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba. Dinamakan Nabi karena mereka adalah orang yang menceritakan suatu berita dan mereka adalah orang yang diberitahu beritanya (lewat wahyu). Sedangkan kata rasul secara bahasa berasal dari kata irsal yang bermakna membimbing atau memberi arahan. Definisi secara syar’i yang masyhur, nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syari’at dan diperintahkan untuk menyampaikannnya

dari sekian banyak nabi dan rasul, terdapat 25 nabi yang harus kita ketahui diantaranya : 
 1. Adam as
 2. Idris as
 3. Nuh as
 4. Hud as
 5. Saleh as
 6. Ibrahim as
 7. Luth as
 8. Ismail as
 9. Ishaq as 
 10. Yaqub as
 11. Yusuf as
 12. Ayyub as
 13. Syu’aib as
 14. Musa as
 15. Harun as
 16. Daud as
 17. Zulkifli as
 18. Sulaiman as
 19. Ilyas as
 20. Ilyasa as
 21. Yunus as
 22. Zakaria as
 23. Yahya as
 24. Isa as
 25. Muhammad saw
Allah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Walaupun penerapan syari’at dari tiap Rasul berbeda-beda, namun Allah mengutus para Rasul dengan tugas yang sama. Beberapa tugas diantaranya adalah:

 1. Menyampaikan risalah Allah ta’ala dan wahyu-Nya.
 2. Dakwah kepada Allah subhanahu wa ta’ala.
 3. Memberikan kabar gembira dan memperingatkan manusia dari segala kejelekan.
 4. Memperbaiki jiwa dan mensucikannya.
 5. Meluruskan pemikiran dan aqidah yang menyimpang.
 6. Menegakkan hujjah atas manusia.
 7. Mengatur umat manusia untuk berkumpul dalam satu aqidah.
para nabi dan rasul memiliki kekhususan sifat yang tidak dimiliki manusia biasa yaitu :
 1. Mendapatkan wahyu.
 2. Ma’shum (terbebas dari kesalahan).
 3. Ada pilihan ketika akan meninggal.
 4. Nabi dikubur ditempat mereka meninggal.
 5. Jasadnya tidak dimakan bumi.
www.abalhafiz.blogspot.com